0%
AP
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

eMidwifery, occupational therapy & Nursing Digitalisation

Onderzoek naar de technologische wendbaarheid en het gebruik van eHealth door vroedvrouwen, verpleegkundigen en ergotherapeuten.

U wordt uitgenodigd om vrijwillig deel te nemen aan een onderzoeksproject rondom het gebruik van eHealth bij zorgverleners. 

Het zorglandschap is onderhevig aan verandering, waarvan ontwikkeling op gebied van technologie de meest significante is. Technologie in de gezondheidszorg wordt geplaatst onder het brede begrip ‘eHealth’. eHealth is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën, in het bijzonder internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Deze kenmerkt zich bijvoorbeeld door de opkomst van elektronische patiëntendossiers, applicaties voor gezondheidsbevordering en tele-monitoring om patiënten extramuraal op te volgen. Het gebruik van eHealth in de gezondheidszorg kan enkel efficiënt zijn wanneer zorgverleners zich kunnen ontwikkelen tot technologisch wendbare (TW) professionals. Onder TW wordt het leren omgaan met, en organiseren van, nieuwe informatie- en communicatietechnologie binnen de zorg verstaan. Om de implementatie van zorgtechnologieën vlot te laten verlopen is het belangrijk te starten bij de gebruiker, de zorgverlener. Zij hebben de power om de implementatie van TW succesvol te laten slagen.

De doelen van dit onderzoek zijn:

  1. Het exploreren van de technologische wendbaarheid van vroedvrouwen, verpleegkundigen en ergotherapeuten uit de eerste- tweede en derde lijn in Vlaanderen.
  2. Wat is de huidige technologische wendbaarheid van zorgverleners en wie zijn de early adopters binnen de beroepsgroepen?


Voor het invullen van de vragenlijst hebt u geen voorkennis nodig van de begrippen 'eHealth' of 'technologische wendbaarheid'. Het invullen van de vragenlijst zal 15 minuten in beslag nemen. U kan de vragenlijst onderbreken en binnen de week hervatten op hetzelfde toestel.