0%
AP
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Individuele persoonlijkheidskenmerken, barings-gerelateerde angst en voorkeur voor pijnbestrijding bij zwangeren in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

Beste mevrouw

Alvast bedankt voor uw interesse in deze studie!

Mijn naam is Degraeve Julie en ik ben student aan de Universiteit Antwerpen in de masteropleiding verpleeg- en vroedkunde. In het kader van mijn masterproef werk ik samen met Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Ik doe onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken gerelateerd aan angst voor de bevalling en voorkeur voor pijnbestrijding bij zwangeren in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Hiervoor ben ik op zoek naar 920 zwangeren die willen deelnemen aan deze studie. 

Ruim 80% van de vrouwen in Vlaanderen wordt ooit zwanger en komt hierbij in contact met de vroedvrouw. De geboorte van een kind is een unieke gebeurtenis en wordt door elke zwangere anders ervaren. Een belangrijk onderdeel van deze ervaring wordt gevormd via de beleving van de baringspijn. Baringspijn is een uniek fenomeen en is niet te vergelijken met andere vormen van pijn. Uit onderzoek is gebleken dat uw persoonlijkheid een invloed heeft op uw pijnbeleving en op de mate waarin u angst voor de bevalling ervaart. 

Voor vroedvrouwen is het soms moeilijk om een onderscheid te maken tussen vrouwen die baat hebben bij continue begeleiding en vrouwen die op een gegeven moment wél medische pijnbestrijding willen. Dit onderzoek toetst of er op basis van uw persoonlijkheidskenmerken een begeleiding op maat kan worden opgesteld. Dit verkregen inzicht kan vroedvrouwen in de toekomst helpen om een geïndividualiseerde ondersteuning tijdens de bevalling toe te passen.

De deelname gebeurt op vrijwillige basis en anoniem. De verzamelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Na afronding van de studie (juni 2020) kan u, indien u dit wenst, een exemplaar van de verwerkte gegevens krijgen. Deze studie werd goedgekeurd door de Ethische Commissie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Per categorie wordt uitgelegd hoe u de vragen moet beantwoorden. Er zijn geen goede of fouten antwoorden. Mogelijks kan de vragenlijst een impact hebben op uw gevoelens en emoties. Er is ruimte voor vragen, opmerkingen en interactie met de onderzoeker via onderstaande contact gegevens.

Enorm bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek! 

Aan het einde van de vragenlijst kan u deelnemen om één van de tien Win for Life krasbiljetten te winnen. Voor meer informatie kan u altijd contact met mij opnemen.

Degraeve Julie

julie.degraeve@student.uantwerpen.be 


 

Er zijn 38 vragen in deze enquête.