0%
AP
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

De mening van beroepsbeoefenaren over het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen, een dwarsdoorsnede onderzoek in een multidisciplinaire populatie

Dit is een kwantitatief, beschrijvend, dwarsdoorsnede onderzoek binnen een multidisciplinaire onderzoekspopulatie in opdracht van de universiteit Antwerpen. De resultaten zullen geanalyseerd worden in SPSS®26 en gerapporteerd worden onder de vorm van een masterproef. Daarnaast maakt deze masterproef deel uit van een vierdelig onderzoek naar het voorschrijfgedrag door Belgische vroedvrouwen in opdracht van de Artesis Plantijn hogeschool.

Het doel van dit onderzoek is de mening nagaan van verschillende beroepsprofielen die op directe wijze te maken hebben met het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen. 

Beste deelnemer,

Dit is een bevraging naar uw mening over het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen.

Sinds 2014 is de vroedvrouw in België bij wet gemachtigd om autonoom voor te schrijven, op voorwaarde dat zij voldoet aan de vooropgestelde kwalificatiecriteria gepubliceerd in het KB van 15 december 2013. Doordat het voorschrijfrecht voor vroedvrouwen relatief nieuw is, ontbreken inzichten over het voorschrijfgedrag van de vroedvrouw en de perceptie van collega’s zorgverleners op het gebied van voorschrijven.

Deelname aan het onderzoek kan indien u gynaecoloog, pediater, huisarts, apotheker, vroedkunde docent of VBOV-bestuurslid bent en geen vragenlijst invulde als vroedvrouw.

Deze vragenlijst zal ongeveer 20 minuten tijd in beslag nemen. 

Contact

Bij vragen, opmerkingen of wanneer u bijkomende informatie wenst, kan u contact opnemen met onderzoeker Annemie Stiers ( annemie.stiers@student.uantwerpen.be)

Middels dit informatiedocument verklaart de onderzoeker u de nodige informatie over dit onderzoek schriftelijk te hebben verstrekt en dat zij zal antwoorden op eventuele bijkomende vragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de ethische beginselen zoals vermeld in de “Verklaring van Helsinki, de “goede klinische praktijk” en de Belgische wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.

Er zijn 31 vragen in deze enquête.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.