AP
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Demo survey - vraagtypes

De demo survey is onderdeel van de Limesurvey handleiding

Dit is een survey om alle belangrijke vraagtypes en instellingen mee te demonstreren. De vraagtypes staan min of meer gegroepeerd zoals je die ook terugvindt in de keuzelijst van 'Vraagtype' bij het aanmaken of bewerken van een vraag.

Dit is een 'korte vrije tekst'. Het is een eenvoudig basis element voor veel surveys, en kan gebruikt worden voor iedere vraag waar een kort antwoord in tekstvorm mogelijk is.
Dit is nogmaals een 'korte vrije tekst', maar bij de opties (tab 'Overige') staat ingesteld dat er uitsluitend getallen mogelijk zijn. Ideaal voor bv een vraag waar een jaartal of een hoeveelheid in getallen verwacht wordt. Een antwoord met iets anders dan getallen zou een foutmelding geven.
Dit is een lange vrije tekst, bruikbaar voor vragen waar een langere tekst als antwoord wordt verwacht.
Dit vraagtype is 'meerdere korte vrije teksten'. Het kan gebruikt worden voor een reeks van gelijkaardige vraagjes waar telkens een kort antwoord op gegeven kan worden. De vragen geef je in na het toevoegen van de vraag, met de 'bewerk' link. Als je het overzicht van de vraag opent dan krijg je ook een melding dat er nog geen subvragen zijn, die link kan je ook gebruiken om de subvragen in te vullen.
Deze vraag is een enkele-keuze-vraag van het type 'lijst (radioknoppen)'. Ook hier moet je de antwoorden nog ingeven na het aanmaken van de vraag zelf. Bij de opties (tab 'Tonen') staat ingesteld dat de antwoorden altijd in willekeurige volgorde getoond moeten worden. Als je de pagina herlaadt, dan ga je dus dezelfde antwoorden in een andere volgorde zien en iedere gebruiker ziet ook een andere volgorde bij het openen. Dit is bruikbaar om te zorgen dat een onbewuste voorkeur voor bv het eerste of laatste antwoord geen beïnvloedende rol speelt in de resultaten.
(Deze vraag is verplicht)
Deze vraag is een kopie van de vorige. De willekeurige volgorde is uitgezet en de optie van alfabetisch sorteren (ook bij tab 'Tonen') is aangezet. De antwoorden werden oorspronkelijk niet alfabetisch ingegeven, maar door deze optie zullen ze dus altijd in dezelfde alfabetische volgorde getoond worden. Bij de vorige vraag is er ook een optie met 'geen antwoord'. Dit komt omdat die vraag daar niet verplicht is, waardoor Limesurvey de gebruiker dus een optie geeft om de vraag te ontwijken. Deze kopie van de vraag is echter verplicht gemaakt (bij tab 'Algemene opties'), waardoor de optie 'geen antwoord' hier niet getoond wordt. De gebruiker moet dus wel één van de antwoorden kiezen om deze pagina te kunnen opslaan.
(Deze vraag is verplicht)

Deze vraag is nogmaals een kopie van de vorige. Hier is nu een layoutoptie gebruikt om de antwoorden in meerdere kolommen te laten zien (tab 'Tonen', getal invullen bij 'Toon kolommen'). Dit kan bij een groter aantal antwoorden helpen om de vraag wat compacter over te laten komen. Eveneens bij 'Tonen' is de optie 'verberg tip' aangeduid. Hierdoor wordt de hulptekst 'Kies één van de volgende antwoorden' bij deze vraag niet meer getoond.

De optie 'wijzig standaardantwoorden' is gebruikt om één van de antwoorden standaard aangevinkt te houden.

 

Dit is een andere manier om een vraag met één antwoord op te stellen. De antwoorden zijn zichtbaar in een dropdown lijstje, wat als voordeel heeft dat de vraag sowieso compact blijft. Het nadeel is dat de gebruiker niet zomaar meteen alle antwoorden kan lezen.

Dit is een meerkeuzevraag: er kunnen dus meerdere antwoorden worden aangeduid.
Dit is een kopie van de vorige meerkeuzevraag, maar in een andere stijl. Bij 'Vraagthema' in de tab 'Algemene opties' werd gekozen voor 'Bootstrap Buttons'. Daarmee worden de antwoorden getoond als knoppen die in- of uitgedrukt kunnen worden. Visueel is het verschil tussen de statussen echter niet zo heel duidelijk.
Anders:

De volgende meerkeuzevragen zijn aan elkaar gekoppeld:

- De eerste meerkeuzevraag bevat 6 beginopties.

- De tweede vraag laat enkel maar antwoorden zien die in de eerste vraag niet zijn aangeduid. Dit wordt bereikt door bij de tab 'Logica' de vraagcode van de eerste vraag in te vullen bij 'Arrayfilter uitsluiting'. De antwoorden van de eerste vraag worden hier dus uitgesloten.

- De derde vraag bevat enkel maar antwoorden die in de eerste wel zijn aangeduid. Om die reden is die vraag zelf niet eens zichtbaar bij het openen van de pagina, want bij de eerste vraag zijn immers nog geen antwoorden aan geduid. Bij de tab 'Logica'  is de vraagcode van de eerste vraag ingevuld bij 'Arrayfilter'.

Bij de tab 'Logica' is bij alle vragen ook een minimum en maximum aantal mogelijke antwoorden ingesteld. Als het minimum en maximum dezelfde waarde hebben (zoals bij de derde vraag) dan wordt er getoond wat het verwachte aantal antwoorden is. De waarschuwingstekst over de aantallen is in het rood zolang niet aan de voorwaarden is voldaan, maar wordt blauw als het wel overeenkomt met de minimum- en maximumwaardes.

Een zinvol praktisch nut van een dergelijke constructie (buiten het kiezen van favoriete pizza's) is bijvoorbeeld een verkiezing waarbij iedereen mag kiezen voor een afgevaardigde én een opvolger. Beide vragen zouden enkelekeuzevragen zijn met dezelfde lijst namen waarbij de tweede vraag 'Arrayfilter uitsluiting' gebruikt om te zorgen dat men niet voor dezelfde persoon kan stemmen als afgevaardigde én tegelijk ook als opvolger. Dus als opvolger gaat men iemand anders moeten pakken dan diegene die men in de eerste vraag als afgevaardigde koos.

Kies je meest favoriete pizza's:

(Dit zijn de basisopties)

Kies je minst favoriete pizza's:

(Hier zie je enkel opties die niet in de eerste vraag zijn aangeduid)

Wat is je meest favoriete pizza aller tijden?

(Hier zie je enkel opties die wel in de eerste vraag zijn aangeduid)

Bij de meeste vraagteksten én antwoordteksten is het overigens mogelijk om allerlei soorten opmaak te gebruiken. Bij de vraagteksten zijn de opmaakknoppen hiervoor meteen zichtbaar. Bij de antwoordopties van enkelekeuzevragen of meerkeuzevragen dien je eerst nog op het potlood-knopje te drukken om de editor met opmaakknoppen te openen.

  1. Lijstje
  2. Met
  3. Nummers

Tabel

Met

Vier

Kolommen

1 2 3 4

 

Titeltje, met centrale uitlijning

 

Je kan zelfs html code gebruiken, bv voor het embedden van een educatief youtube filmpje:


 

(Deze vraag is verplicht)
Bij de antwoordopties zijn ook afbeeldingen mogelijk:
Bij de vraagtypes onder 'gesloten vragen' zijn er verscheidene die een gespecaliseerde maar nuttige functie kunnen hebben.

Deze tekst hier staat in een vraag met vraagtype 'tekst scherm'. Het is dus geen echte vraag die door de gebruiker beantwoord kan worden. Een tekst scherm kan gebruikt worden om extra informatie te geven, titeltjes of afbeeldingen te tonen, of als extra layout te gebruiken.

Een datumvraag bestaat een datum-selector met alle relevante gegevens al ingevuld. Er zijn opties voor het weergeven van de maanden op verschillende manieren, en er kan ook een minimum- en maximumdatum worden ingesteld. Een onmogelijke datum (bv 30 februari) kan sowieso niet ingevuld of geselecteerd worden.
Datum/tijd kiezen

Het 'rangschikken' vraagtype laat de invuller toe om bepaalde antwoorden te kiezen en die in een bepaalde volgorde op te slaan. Ook hier zijn minimum en maximumvereisten mogelijk. Dit is bv bruikbaar voor studenten die locaties voor een stage moeten kiezen, of voor bezoekers van een congres die bij een evaluatie hun favoriete sprekers kunnen aanduiden.

Of voor het kiezen van je favoriete pizza uiteraard.